The Aesculap Academy Website is not supported by your browser. In order to use the Aesculap Academy Website in its full functionality, we kindly ask you to download a current browser version (Firefox, IE, Chrome).

A user with these data has been registered already!
This course has been added to your favorites
This course has been removed from your favorites
Please register in order to manage your favorites.
{ "WRONG_PASSWORD_REPEAT": "The given password and password repeat do not match.", "NO_SEARCH_RESULTS": "There are no search results." }
??????

Print Add to Favorites

Aesculap Akademia

Nowy Tomyśl

Aesculap Academy Poland

more pictures

Aesculap Akademia organizuje wysokiej jakości kursy, ktore posiadają akredytację różnych towarzystw i międzynarodowych organizacji medycznych.

Seminaria, warsztaty oraz sympozja naukowe organizowane w ramach Aesculap Akademii, umożliwiają efektywną wymianę wiedzy i doświadczeń specjalistów.

Akademia jest nowoczesnym, przyjaznym budynkiem, z technicznymi rozwiązaniami na najwyższym światowym poziomie. Na powierzchni około 1500 m2 znajduje się: 5 sal wykładowych (1 - mieszcząca 100 osób, 2 - mieszczące po 35 osób oraz 2 mieszczące po 12 osób), sala wystawowa, 2 salki warsztatowe, laboratoria weterynaryjne. Wszystkie sale połączone są systemem audiowizualnym.

Contact

Aesculap Akademia
Ul. Tysiąclecia 14
64-300 Nowy Tomyśl

Telefon: +48 61 44 20 275
Fax:        +48 61 44 20 280
E-Mail:   adam.nowaczkiewicz@bbraun.com

Global Course List Global Course List

Contact

Aesculap Akademie 
GmbH 


Am Aesculap-Platz
78532 Tuttlingen 
Germany 

Tel +49-7461-95-2001
Fax +49-7461-95-2050
Email: info@aesculap-academy.com

{ "NO_ERA_ID": "Enter ERA ID", "NO_ERA_ID_ELEMENT": "Enter ERA ID element", "MSG_EVENT_NO_RIGHT": "You don't have the necessary rights to edit this course.", "MSG_LOGIN_WARNING": "Ihre Anmeldung ist fehlgeschlagen!
\n Bitte pr\u00fcfen Sie Anmeldename und Passwort." }
{ "[Domain]": "[AAKGLOBAL]", "[Sprache]": "[en]", "[VA]": "[VA]", "[CO]": "[VA]", "[Fachbereich]": "", "TESTTEST1": "", "TESTTEST2": "", "TESTTEST3": "", "TESTTEST4": "", "[Sparte]": "Administration and purchasing ", "[TestSparte1]": "270350", "[TestSparte2]": "2", "[VA ID]": "[]", "[Title]": "", "[UserId]": "", "[LoggedIn]": "", "[UserName]": "", "[UserDataName]": "" }
{ "[Domain]": "[AAKGLOBAL]", "[Sprache]": "[en]" }
{ "[Domain]": "[AAKGLOBAL]", "[Sprache]": "[en]", "[VA]": "[VA]", "[Suche]": "[Suche]", "Stichwort": "" }

As part of an Aesculap Academy course your account has already been created. Do you wish to activate your account now? You will receive an e-Mail including an activation link shortly. If you should not receive an e-Mail within the next 48 hours, please check your spamfilter or contact us directly.

{ "ROOT_PATH" : "", "BUTTON_OK": "Ok", "BUTTON_CANCEL": "Cancel", "NOT_ACCEPTED_TERMS_CONDITIONS": "You have not accepted the terms and conditions.

", "NOT_ACCEPTED_DATA_USE": "You have not accepted the use of data.

" }